Kartais patinsta jų sąnariai, nukrenta sparnai, atsiranda viduriavimas. Apie minėtą nelaimingą atsitikimą jį telefonu informavo kažkas iš brigadoje dirbusių darbininkų. Suaugęs paukštis vakcinuojamas du kartus likus 20—30 dienų iki produktyvaus laikotarpio pradžios, 4—5 dienų intervalu. Mikrobas yra nestabilus išorinėje aplinkoje.

Jis iš karto nubėgo pasižiūrėti, kas atsitiko. Atėjęs į įvykio vietą pamatė, kad jau buvo ten susirinkę daugiau statybose dirbusių darbuotojų taip pat matė, kad nukentėjęs asmuo gulėjo ant pilvo ir akivaizdžiai matė, kad jo rankos plaštaka buvo sužalota. Tik kuri jo plaštaka buvo sužalota ar kairė, ar dešinė dabar nepamena. Kažkas iš ten buvusių į įvykio vietą iškvietė policijos pareigūnus, nes jie netrukus atvyko į įvykio vietą, tačiau jam su pareigūnais neteko bendrauti. UAB , duomenys neskelbtini " betonuotojai A.

Jis po to klausė minėtų betonuotojų, kokiomis aplinkybėmis galėjo įvykti minėtas nelaimingas atsitikimas, tačiau jie negalėjo paaiškinti.

Jis negali paaiškinti, kas tiksliai atsitiko, kad tokiomis aplinkybėmis įvyko nelaimingas atsitikimas, nes tuo momentu buvo kitoje minėtos statybvietės vietoje ir nematė kaip nelaimingas atsitikimas.

Dėl darbų saugos instruktuoja darbų vadovas T. UAB , duomenys neskelbtini " perdangos klojinius nuomojasi iš įmonės ,Ulma" ir būtent atstovai iš minėtos įmonės apmokė UAB , duomenys neskelbtini " visus darbininkus, kaip atlikti klojinių montavimo ir demontavimo darbus.

Jis su darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareigybės aprašymais ir su technologine kortele buvo pasirašytinai supažindintas. Jį su minėtais dokumentais supažindino T. Liudytojo T. UAB , duomenys neskelbtini " pradėjo monolito darbus minėtame objekte.

Liga yra labai užkrečiama ir perduodama iš sergančių ir pasveikusių paukščių perinti skirtais kiaušiniais. Infekcija vyksta per orą arba su maistu ir vandeniu. Ligą sukelia virusas, lokalizuotas vidaus organuose.

Konkrečiu atveju, projektą ruošė UAB , duomenys neskelbtini " projektų vadovas K. Po to, kai jis paruošė minėtą projektą, peržiūrėti ir patikrinti persiuntė el. Po to, kai buvo galutinai suderintas projektas, jį parašu pats patvirtino ir pasirašytinai supažindino visus UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojus, kurie turėjo dirbti statybos objekte, esančiame Kauno g.

Minėtame projekte buvo technologinė kortelė, kurioje buvo detaliai nurodyta klojinių surinkimo ir svorio kritimas po bso tvarka. Kiek jis pamena, minėtoje technologinėje kortelėje nebuvo numatyta, kad prieš demontuojant klojinius būtų naudojamas gaudyklės apsauginiai tinklai ir pats nėra tikras dėl to, ar minėtoje kortelėje buvo nurodyta, kad papildomai turėtų būti pažymėta pavojinga zona toje teritorijoje, kur bus atliekami klojinių demontavimo darbai.

Minėtoje statybvietėje bokštinio krano darbo zona buvo didesnė nei pastato pavojinga zona ir minėto krano pavojinga zona sutapo su paties statomo objekto aptvėrimais laikina tvora ir todėl papildomai atitverti nereikėjo, todėl UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojai to nedarė.

Be to, vadovaujantis subrangovų susirinkimo protokolu Nr. Minėtų darbų pabaigimo data nurodyta ir už tai atsakingas BSO gamybos direktorius N. Jis minėtame susirinkime nedalyvavo, nes būtent tą dieną iš pat ryto susirgo ir buvo nedarbingas.

Tuo metu jį pavadavo UAB , duomenys neskelbtini " gamybos direktorius K. Per visą laiką, kiek buvo nedarbingas, jam buvo žinoma, kokie darbai minėtame statybos objekte buvo atliekami, nes jį telefonu reiki simboliai numesti svorio brigadininkas I.

Įvykio dieną iš ryto, galimai apie 9. Patikslino, kad nukentėjusysis gyvas. Tada jis iš karto skambino brigadininkui, kurio paklausė apie minėto įvykio aplinkybes. Taip pat patikslino, kad minėtas darbuotojas sąmoningas ir sužalota jo ranka.

Per visą jo darbo praktiką panašaus įvykio, tai yra nelaimingo atsitikimo darbe nebuvo.

9e5 svorio kritimas

Jo nuomone, nelaimingas atsitikimas įvyko dėl to, kad ardant perdangų klojinius kraštinis skydas buvo prikibęs prie betono ir atsiplėšė nuo betono ne iš karto, o tik jo vienas kraštas ir nuo svorio minėtas skydas nukrito žemyn. Šiuo atveju apačioje dirbančių darbuotojų UAB , duomenys neskelbtini " betonuotojai K. Dėl kokių priežasčių minėta įmonė tų darbų nebaigė, jam nėra žinoma, nes įmonės atstovai neinformavo, kad bus vykdomi darbai minėtoje zonoje.

Statybos rangos sutartyje Nr. Darbai ir jų atlikimas punktas 4. UAB , duomenys neskelbtini " minėta sutartimi įsipareigojo statybos objekte ,Daugiabučių gyvenamųjų namų ir administracinių pastatų kompleksas", esančiame Kauno g. Šiame objekte statybos vadovu atsakingu už darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą bei darbų saugą, gaisrinę saugą ir kėlimo kranų darbo vadovu buvo paskirtas T. Nuo laikinai T. UAB , duomenys neskelbtini " yra sudariusi sutartį su UAB ,Aiviga" dėl darbuotojų saugos tarnybos funkcijų atlikimo ir darbą su minėta įmone koordinuoja ir prižiūri J.

Jis tada tik pranešė, kad minėtame statybos objekte įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, o būtent, demontuojant perdangos klojinius, nukrito skydas, kuris kliudė apačioje buvusį ir objekte dirbusį kito subrangovo BSO darbuotoją.

Ролдан нахмурился. Голос показался ему отдаленно знакомым. Он попытался определить акцент - может быть, Бургос. - Вы набрали правильно, - сказал он осторожно, - но это служба сопровождения. Звонивший некоторое время молчал.

Kokie sužalojimai minėtam darbuotojui buvo padaryti jis tiksliai atsakyti negali, nes tokių duomenų neturi. UAB , duomenys neskelbtini " dirbantys betonuotojai, betonuotojai - montuotojai yra patyrę ir ne vienus metus atliekantys tokio pobūdžio darbus. UAB , duomenys neskelbtini " klojinius daugiausiai nuomojasi pagal poreikį iš klojinius nuomojančių įmonių.

Jis tiksliai atsakyti, kurios įmonės klojinys minėtame objekte tada nukrito, negali, nes klojinius nuomojasi ne iš vienos įmonės. Jo duomenimis, po minėto nelaimingo atsitikimo darbe, UAB , duomenys neskelbtini " buvo pavesta J. Jo manymu, subrangovas BSO nepakankamai kontroliavo savo darbų organizavimą, nes jo duomenimis minėtą įvykio dieną ties įvykio vieta, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, negalėjo BSO vykdyti darbų bei pagal subrangovų susirinkimo protokolą darbus turėjo baigti Darbų organizavimas buvo derinamas su subrangovu BSO bei objekto darbų saugos koordinatoriumi, ką įrodo subrangovų susirinkimo protokolai 1920 Ar pavojinga teritorija apačioje įvykio dieną buvo aptverta, jis atsakyti, nes objekto darbų saugos planą sudaro ir kontroliuoja UAB ,Merko statyba" atstovai.

UAB , duomenys neskelbtini " statybos darbus statybos objektuose vykdo pagal numatytas technologijos schemas ir pagal suderintą objekto kalendorinį grafiką.

Apie tai, jog bus objekte atliekami klojinių demontavimo darbai ir jų eiliškumą, UAB , duomenys neskelbtini " neprivalėjo informuoti generalinio rangovo UAB ,Merko statyba" arba svorio kritimas po bso koordinatoriaus tomas 4, b. Liudytojo N. Dėl įvykio, kilusio apie 9. Jis tą dieną iki įvykio buvo kitame statybos objekte Fabijoniškėse.

Jis nedelsiant atvyko į įvykio vietą, buvo telefonu iškviesta greitoji medicinos pagalba, kuri netrukus išvežė J. Taip pat buvo atvykę policijos pareigūnai.

Kaip kilo įvykis, jis nematė, tačiau gali kategoriškai tvrirtinti, kad, kai jis atvyko apie 9. Šį faktą patvirtina jo apie Jų įmonėje atliekamas šio nelaimingo atsitikimo tyrimas. Kol įvykis neištirtas, jam sunku tiksliau įvardinti įvykio priežastis tomas 1, b. Minėtu laiku jam paskambino N. Tada jis atėjo į ligoninės priėmimo skyrių ir laukė, kol greitoji atveš minėtą darbuotoją.

Medikai apie nukentėjusiojo J. Tą pačią dieną vakare atvyko aplankyti Jurijaus, kuris buvo sąmoningas. Nukentėjusysis įvykio detalių neprisiminė ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, negalėjo.

UAB , duomenys neskelbtini " už darbuotojų ir sveikatą ir saugą darbe yra įsakymu priskirtas gamybos direktorius N. Kadangi nelaimingo atsitikimo darbe metu nukentėjo J. Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. Jam nėra žinoma, dėl svorio kritimas po bso priežasčių jie minėtos teritorijos neaptvėrė. Jo nuomone, nelaimingas atsitikimas įvyko dėl to, kad nebuvo aptverta minėta pavojinga zona bei buvo netinkamas minėtų klojinių ardymas, tai yra UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojai, ardydami klojinius, kurie, pasak jų, buvo prikibę prie monolito betonopaliko juos atsuktus be priežiūros, arba kokio nors įrankio plaktuku, arba laužtuvu pagalba mėgino juos atplėšti nuo minėto monolito.

Iš gautų dokumentų matyti, kad UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojai tiktai buvo išklausę kursą apie darbų saugą eksploatuojant ULMA perdangą ir sieninius klojinius, todėl daro išvadą, kad jie turėjo mažai patirties atliekant minėtus darbus. UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojai yra išklausę periodinius kursus dėl darbų saugos ir turi specialiąsias darbo priemones tomas 2, b. Liudytojo J. Nuo m. Jo duomenimis, UAB ,Merko statyba" nuo m.

Ryte apie 9.

Krūties vėžys (krūties karcinoma): prevencija

Minėtas darbuotojas pranešė, kad įvyko nelaimingas atsitikimas ir reikalinga greitoji medicinos pagalba. Jis iš karto iš savo tarnybinio mobiliojo ryšio telefono paskambino bendruoju pagalbos telefonu ir operatorei pranešė apie minėtą įvykį. Pirmiausiai į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, o po maždaug 10 - 15 min.

Tiksliai atsimena, kad teritorija, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, nebuvo aptverta ar pažymėta jokiais įspėjamaisiais ženklais ar ,Stop" juosta. Darbų saugos ir sveikatos taisyklėse yra numatyta, kad teritorija, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, turi būti aptverta.

Ten buvusiems darbuotojams jis nurodė minėtą teritoriją aptverti ,Stop" juosta, kad išliktų maksimaliai nepakitusi įvykio vieta ir taip pat nurodė atsukti ties įvykio vieta, aptverimus, besiribojančius su Algirdo gatve, kad spec.

Jis nukentėjusiojo darbuotojo neįsidėmėjo ir kokie buvo padaryti jam kūno sužalojimai pasakyti negali, nes nežiūrėjo. Jis tik matė, svorio kritimas po bso minėtas darbuotojas gulėjo ant žemės pilvu į apačią ir pastebėjo, kad šalia jo buvo nedidelis klojinio skydas.

Vėliau iš statybvietėje dirbusių darbuotojų jis sužinojo, kad minėtas klojinio skydas užkrito ant BSO darbuotojo. Jo nuomone, minėtas nelaimingas atsitikimas darbe galėjo įvykti, dėl galimai neatsargaus klojinių demontažo darbų atlikimo, tai yra galimai dėl to, kad pati teritorija nebuvo aptverta ir į pavojingą zoną statybvietėje galėjo patekti kiti statybvietėje dirbę darbuotojai.

Kiek pamena, minėtą susirinkimo dieną UAB , duomenys neskelbtini " atstovo T. Pamena, kad lygtai buvo UAB , duomenys neskelbtini " įsakymas, kad T. Subrangovai buvo pasirašytinai supažindinti su vidine tvarka statybvietėje ir taip pat su darbų saugos ir sveikatos taisyklėmis. Prieš atliekant statybos darbus statybvietėje subrangovai turėjo pasirašytinai supažindinti savo darbuotojus su statybvietės vidinės tvarkos taisyklėmis ir papildomai instruktuoti pagal atliekamų statybos darbų specifiką tomas 4, b.

Liudytojo R. Jis nuo m. Statybos objekte ,Daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksas su administracinėmis patalpomis ", esančiame Kauno g.

Krūties vėžys (krūties karcinoma): prevencija

Jei gerai pamena, kad minėtame statybos objekte UAB , duomenys neskelbtini " darbus pradėjo nuo m. UAB , duomenys neskelbtini " vadovu objekte buvo paskirtas T.

Statybos objekte kiekvieną trečiadienį 9. Iš subrangovų susirinkimo protokolo matyti, kad BSO statybos darbų vadovo N. Ar buvo UAB , duomenys neskelbtini " darbuotojų atžymėta minėta zona, jis atsakyti negali, nes jo minėtame objekte nebuvo. Jam paaiškino, kad reikalinga kuo skubiau į statybvietę iškviesti greitąją pagalbą ir taip pat apie įvykį informuoti statybos objekte esančius UAB ,Merko statyba" vadovus, nes tą dieną jis buvo nedarbingas.

Kaip įvyko minėtas nelaimingas atsitikimas darbe, kurio metu nukentėjo statybose dirbęs darbuotojas, jis atsakyti negali, nes paties įvykio nematė. Subrangovai bendrai atliekantys minėtame objekte statybos darbus taip pat BSO ir UAB , duomenys neskelbtini " buvo pateikę darbų vykdymo technologines korteles bendrai darbams atlikti, bet detalizuotų svorio kritimas po bso kortelių dėl konkrečių statybos darbų atlikimo nebuvo pateikę, tačiau informavo, kad minėtas parengtas technologines korteles jie turi.

Statybose per visą darbo laikotarpį buvo įvairių nelaimingų atsitikimų darbe, todėl ir principingai yra reikalaujama iš atliekančių darbus statybvietėje rangovų laikytis visų darbų saugos ir sveikatos taisyklių reikalavimų tomas 4, b.

Jo žiniomis, nuo m. UAB , duomenys neskelbtini " pradėjo statybos darbus statybos objekte, esančiame Kauno g. Minėto instruktažo metu, jis darbuotojams išdėstė, kaip saugiai atlikti ULMA klojinių montavimo ir demontavimo darbus, kad minėti darbuotojai atlikdami statybos darbus nesugadintų klojinių ir patys nesusižalotų.

Atliekant aukštyje klojinių montavimą ar demontavimą nerekomenduojama, kad apačioje dirbtų kiti darbuotojai, nes tokiu atveju iškiltų didelis pavojus, kad nukritę klojinių elementai galėtų susigadinti arba nukritę sužalotų eco slim kontakti asmenis.

Pagal gamintojo ULMA rekomendacijas būtina ypač atidžiai laikytis saugumo ir gamintojo instrukcijų montuojant ir išmontuojant kraštinius klojinius. Statybvietėje pavojingos zonos turi būti pažymėtos, aptvertos ir atkreiptinas dėmesys, kad statybų aikštelėje galima vaikščioti tik atitinkamai pažymėtais takeliais.

Darbo klausimais daugiausiai iš UAB , duomenys neskelbtini " minėtame statybos objekte jam teko bendrauti su statybos vadovu T. Per visą bendradarbiavimo su UAB , duomenys neskelbtini " laikotarpį minėtos įmonės vadovai ir darbuotojai ypatingai atidžiai laikydavosi gamintojo rekomendacijų ir saugaus darbo taisyklių atlikdami darbus, minėtas nelaimingas atsitikimas darbe buvo pirmas atvejis naudojant ULMA įrangą.

Kai UAB , duomenys neskelbtini " kreipėsi, buvo pateikta perdangos klojinių išdėstymo schema, būtent statomo pastato, esančio Kauno g. Jis pateikia ULMA sertifikatą, patvirtinantį kad yra išklausęs 40 val.

Specialisto A. Tačiau, kur yra pavojingos zonos, kurias reikia pažymėti ir kaip jas reikia pažymėti - aptverti, uždengti stogeliu ar svorio kritimas po bso. Specialisto išvados tiriamojoje dalyje nurodyta, jog Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 str.

Pagal Statybos techninių reglamentų organizacinį tvarkomąjį reglamentą, prieš pradedant statybos darbus būtina parengti Statybos darbų technologijos projektą, kuriame, pagal Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5 priedą, turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones ir darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą.

Apie priemonių, užtikrinančių darbuotojų saugą ir sveikatą, pakankamumą sprendžia darbdavys jo įgalioti asmenysatlikęs profesinės rizikos vertinimą konkrečioje darbo vietoje. Į tyrėjos klausimą:. Pastereliozė cholera Infekcinė užkrečiama liga, pasireiškianti pernelyg ūmi, ūmi ar chroniška liga, pasireiškianti septicemijos ir didelio mirtingumo simptomais.

Visų rūšių naminiai ir laukiniai paukščiai serga, ypač jautrios yra žąsys ir antys. Infekcijos šaltinis yra ligotas ir pasveikęs paukštis, o perdavimo veiksniai yra užterštas vanduo, pašarai, priežiūros priemonės ir aplinkos oras. Inkubacinis laikotarpis trunka nuo kelių valandų iki dienų. Hiperūmiam kursui būdinga staigi, matyt, sveiko paukščio mirtis. Tuo pačiu metu negyvų paukščių skaičius sparčiai auga. Ūminės ligos eigoje paukštis tampa vangus, putojančios gleivės tęsiasi nuo nosies angų ir snapo.

Kūno temperatūra padidėja iki 43,5 laipsnių. Išmatos yra plonos, pilkos, geltonos arba žalsvos, kartais sumaišytos su krauju. Apetito nėra, atsiranda stiprus troškulys, bendras silpnumas, ir paukštis miršta. Po ūmaus ligos pasireiškimo pastebima lėtinė pastereliozės eiga. Iš sergančio paukščio nosies angų atsiranda klampūs nutekėjimai, pastebimas apsunkintas kvėpavimas. Suaugusioms žąsims pastebimas sausgyslių apvalkalų artritas ir uždegimas, dėl kurio pasireiškia vieno ar abiejų sparnų šlubavimas ir nukarimas.

Svorio kritimas po bso trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

Žąsys bara, ką daryti. Jaunų žąsų viduriavimo gydymas ir profilaktika

Pasterelioze sirgęs paukštis įgyja imunitetą, tačiau yra atviras infekcijos nešiotojas. Esant hiperūmiai pastereliozės eigai, paukščių lavonuose pokyčių nėra. Gerai maitinamos žąsys dažniausiai žūva.

IX, priimto11 str. Kaltinamasis K. Teismui paaiškino, kad tame objekte nedirbo, bet kadangi susirgo statybų vadovas, buvo paskirtas pavaduoti, kad palaikyti kontaktą tarp darbininkų ir užsakovų, kad perimti jo pareigas, jis atsakingas už dokumentaciją, darbų saugą. Privalėjo užtikrinti, kad objekte būtų laikomasi saugos reikalavimų, buvo objekte, ryte bendravo su žmonėmis, prašė dirbti saugiai, bet kadangi pavadavo, po 8 valandų pasišalino, nes turėjo 9 valandą būti kitame objekte ir turėjo 11 valandą vėl grįžti. Praėjus 5 minutėm po išvažiavimo paskambino brigadininkas ir parnešė, kad įvyko įvykis, grįžo atgal, dar paskambino ir statybos atstovas, patikslino kas nutiko.

Kartais eksudato randama širdies marškinėliuose, o po epikardu - punktyrinės kraujosruvos. Ūminio negyvo paukščio ligos eigoje kraujosruvų randama ant epikardo, virškinimo organų serozinių membranų, pilvaplėvės, pleuros ir poodinio audinio. Perikardas ir epikardas yra padengtas daugybe kraujavimų ir tarytum išsibarstę krauju. Pilvo ertmėje randamas pluoštinio eksudato kaupimasis. Lėtinės ligos eigoje lavonai būna išretėję, kepenys padidėjusios, vyšnios spalvos, jos parenchimoje randami nekroziniai židiniai.

Kartais pastebima plaučių edema. Nustačius ligą, visi sergantys paukščiai iš netinkamai veikiančių paukštidžių nedelsiant nužudomi. Paukštidė, pasivaikščiojimo zonos, šalia paukštidės esanti teritorija yra kruopščiai išvaloma ir dezinfekuojama.

Tuo pačiu metu kitų paukštidžių žąsys yra tinkamai maitinamos ir pagerinamos jų gyvenimo sąlygos.

numesti svorio ganytis

Nuo pastereliozės žąsys gali būti skiepijamos ne anksčiau kaip po 5 dienų po vaistų vartojimo. Vakcinacijai naudojama gyva arba inaktyvuota vakcina. Salmoneliozė paratifoidas Ūminė liga.

svorio metimo stovykla poroms

Jautriausios yra žąsys nuo 5 dienų iki vieno mėnesio. Tačiau lėtinė eiga pastebima ir suaugusioms žąsims. Sergantis paukštis ilgą laiką iki 2,5 metų gali likti bakterijų nešiotojas ir nešti užkrėstus kiaušinius, iš kurių išsirita užkrėstos žąsys. Goslings imlumas šiai ligai didėja, kai blogai maitinamas ir prižiūrimas, perkaitinamas ar perkaitinamas. Sergantis paukštis su išmatomis išskiria ligos sukėlėją - Salmonella. Jie yra labai atsparūs nepalankiems aplinkos veiksniams, išlaiko galimybę užkrėsti paukščius, būdami išmatose iki 1 metų 8 mėnesius, dirvoje - iki dienų, patalpų paviršiuje - iki dienų.

Salmonelės užšaldytose skerdenose išlieka iki 2—3 metų, o tai kelia tam tikrą pavojų žmonėms. Salmoneliozė vyksta žaibiškai, ūmiai, poūmiai ir chroniškai. Esant žaibiška eiga, klinikinių ligos požymių nepastebima, mirtis įvyksta staiga.

Ūminės ligos eigoje pastebimas silpnumas, mieguistumas, troškulys, sumažėjęs apetitas ir dusulys. Būdingi nerviniai reiškiniai: traukuliai, paralyžius.

Atsiranda ašarojimas, virstantis pūlingu konjunktyvitu. Esant poūmiai ligos eigai, žąsims sunku kvėpuoti, viduriuojama. Išlikę žąsiukai yra išsekę ir blogai vystosi. Lėtinė liga dažnai pasireiškia jauniems suaugusiesiems. Šiuo atveju pastebimas viduriavimas, išsekimas, sąnarių patinimas, šlubavimas, nerviniai reiškiniai, konjunktyvitas.

svorio metimo tikslas per mėnesį

Suaugusio paukščio liga tęsiasi be matomų požymių. Kiaušialąstės metu sergančios žąsys turi kloakos, kiaušintakio ir kiaušidžių uždegimą. Kartais patinsta jų sąnariai, nukrenta sparnai, atsiranda viduriavimas. Atidarius negyvą paukštį, perikardo maišelyje randamas eksudato kaupimasis, širdis suglebusi, plaučiai hiperemiški, kepenys padidėjusios 1,5—2 kartus, užpildytos krauju, jo paviršiuje pastebimos pluoštinės perdangos.

Kepenų parenchimoje yra daugybė nekrozinių pilkšvai gelsvos spalvos mazgų. Tulžies pūslė yra padidėjusi, užpildyta tulžimi. Pastebimas katarinis žarnyno uždegimas, kai kuriais atvejais pastebimas peritonitas pilvaplėvės uždegimas.

Nustačius salmoneliozę, sergantys ir įtariami paukščiai pašalinami iš bandos ir užmušami. Veiksmingiausi terapiniai vaistai yra nitrofurano preparatai iki 5 mg furazolidono vienai žąslei su pašaru kartą svorio kritimas po bso dieną 8—10 dienų iš eilėsantibiotikai biomicinas, tetraciklinas, oksitetraciklinas, 20 mg 1 kg gyvojo svorio su pašaru 2 kartus per dieną. Sąlyginai užkrėstos jaunos žąsys 2—4 dienų amžiaus imunizuojamos gyva avirulentine vakcina nuo vandens paukščių salmoneliozės, jei tėvų kaimenė nebuvo paskiepyta iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Motinos imuniteto fone žąsys skiepijamos sulaukus 8—10 dienų. Suaugęs paukštis vakcinuojamas du kartus likus 20—30 dienų iki produktyvaus laikotarpio pradžios, 4—5 dienų intervalu. Vaistų vartojimas nutraukiamas likus 28—45 valandoms iki vakcinacijos.

Salmoneliozė reiškia zoonozes, tai yra, ji gali būti perduodama žmogui paukščiui ir atvirkščiai. Aspergiliozė Ūminė, poūmė ir lėtinė žąsų liga, kuriai būdingi kvėpavimo organų pažeidimai. Jaunų paukščių mirtingumas yra didelis, suaugęs paukštis yra atsparesnis.

Ligos sukėlėjas yra mikroskopinis grybas iš Aspergillus genties. Infekcija vyksta aerogeniškai, aspergilas su kraujo srove prasiskverbia į vidaus organus širdį, kepenis. Ligos sukėlėjo šaltinis yra sergantys paukščiai, taip pat užkrėstas pašaras, šiukšlės ir dirvožemis.

svorio metimas g

Aspergilozės plitimas yra įmanomas per inkubatorius, kur grybelių sporos patenka su perinamaisiais kiaušiniais iš neveikiančių paukštidžių. Pirmąsias gyvenimo dienas žąsys užsikrečia perindamosis dėl oro, kuriame yra grybelių sporų, įkvėpimo.

Drėgmė kambaryje, šlapi kraikas, mikroklimato trikdymas, paukščių spūstis lemia ligos atsiradimą. Liga dažniausiai pasireiškia pavasarį. Išskirtinis Aspergillus bruožas yra nepretenzybė gyvenimo sąlygoms ir didelis atsparumas cheminių ir fizinių veiksnių poveikiui.

Žąsys bara, ką daryti. Jaunų žąsų viduriavimo gydymas ir profilaktika

Sergantis paukštis tampa vangus, mieguistas, neaktyvus. Ūminės ligos eigoje daugiausia pažeidžiami kvėpavimo organai. Įkvėpus, sergantis paukštis ištiesia kaklą, atveria snapą, ryja orą ir dažnai čiaudėja. Iš snapo ir nosies angų išteka serozinis, kartais putojantis skystis.

Nugalėjus oro maišelius, iškvėpimas lydimas švokštimo švokštimu. Pasirodo virškinimo trakto sutrikimas, laipsniškas išsekimas. Prieš mirtį paukštis turi traukulius. Skrodimo metu mirusiam paukščiui pastebimas pažeidimas gerkloje, trachėjos išsišakojimo vietoje, atskiruose oro maišeliuose. Plaučiuose randami įvairaus dydžio nuo mažo soros iki didelio mazgeliai.

Užsitęsus procesui, Aspergillus mazgai susidaro trachėjoje, bronchuose, plaučiuose, taip pat kepenyse, blužnyje ir inkstuose. Mazgeliai yra tankūs, pilkai balti arba gelsvai pilki. Ant gleivinės ir serozinės membranos susidaro baltos plokštelės. Veiksmingiausias grybelio sunaikinimas išorinėje aplinkoje ir paukštidėse yra kambario sienų, metalinių daiktų, įrangos deginimas degikliu liepsnosvaidžiu.

Veiksmingas yra ir formaldehido naudojimas aerozolio pavidalu. Nustatyta, kad vitamino A koncentratas padidina jaunų naminių paukščių atsparumą aspergiliozei.

Profilaktikos tikslu žąsis galima gydyti aliuminio jodo aerozoliu. Nystatinas taip pat vartojamas mg dozei 1 kg gyvojo paukščio svorio su pašaru 2 kartus per dieną dienų. Pagrindinė veiksmingo vaistų veikimo sąlyga yra pelėsio ir pelėsių pašalinimas.