Dar kelios savaitės, ir Maskvoje sniegas jau tikriausiai pra­ dės pamažėle tirpti, pusnys susigūš ir pasitrauks prie gazonų atidengdamos sauso, švaraus asfalto plotelius, o čia šita pra­ keikta žiema nė neketina baigtis, tarsi ką tik būtų įsibėgėjusi, tarsi čia visada bus žiema - šioje užkerėtoje vietoje, kur su­ stojo laikas. Daugelis žmonių, kurie pernelyg koncentruojasi į kalorijas, daro klaidą, vietoj sotumo suteikiančių riebalų rinkdamiesi daug angliavandenių ir mažai kalorijų turintį perdirbtą maistą. Galėsite mėgautis paprastais ir skaniais patiekalais, tokiais kaip ketogeniniai blynai, florentietiška pica ir karameliniai saldainiai, kurių receptus rasite šioje knygoje. O leptinas, hormonas, atsakingas už sotumo jausmą, išsiskiria ne taip greitai, todėl net ir suvalgę daug maisto, jaučiatės alkani.

Ji beveik nekalbėjo apie tas paskutines dvi dienas, prasi­ dėjusias senos uogienės stiklainiu ir užsibaigusias tuo, kad vi­ dury nakties Serioža staiga paskambino j duris, nes patruliai, saugantys miestą, išsibėgiojo ir jis pagaliau įstengė atvažiuoti. Žinau tik tiek, kadji jam atidarė ne iš karto, iš pradžių ilgai žiū­ rėjo pro akutę bandydama nustatyti, ar jis neserga, - juk Liza tikrai sirgo ir todėl neprašė atidaryti, tik sėdėjo pas duris šno­ puodama, kol galų gale pakilo laikydamasi sienos alison ragas svorio netekimas ėmė iš lėto lipti žemyn, sustodama ties kiekviena laiptų aikštele.

Daugiau nieko ar numetate svorio dėl topiramato. Ji išvis papasakojo labai nedaug - alison ragas svorio netekimas to, kad, vos tik lauke ima temti ir vieninteliu šviesos šaltiniu troboje tampa blausiai oranžinis stačiakampis plyšelis aplink aprūkusias krosnies dureles, mums nelieka nieko dau­ giau, tik šnekėtis.

Dar yra truputis žibalo, bet mes jį taupome itin iškilmingoms progoms - ir todėl visi vakarai, visi be išim­ ties, praeina vienodai: šviesos per maža netgi valyti žuviai ar 12 taisyti daiktams, todėl paprasčiausiai sėdime rusvoje prieblan­ doje - astuoni suaugę žmonės ir trys vaikai - ir kalbamės; ti­ kriausiai galėtume pripasakoti vieni kitiems kaži ko, visi nu­ gyvenome jau tokį ilgą gyvenimą, pilną visokiausių įvykių, bet mes visada šnekame apie tą patį - apie paskutines savaites prieš pat galą.

Apie tai, kokie buvome nerūpestingi idiotai. Apie tai, kaip ničnieko nesupratome.

Apie tai, kaip pavėlavome ir nieko nespėjome išgelbėti, tik per plauką išsigelbėjome patys, jeigu, aišku, šitai galima pavadinti išsigelbėjimu. Per pastaruosius mėnesius visa tai peršnekėjome tokią dau­ gybę kartų, kad jau išmokau visas istorijas atmintinai ir kuo smulkiausiai galiu įsivaizduoti kiekvieną kiekvieno jų, visų kitų, dieną - kiekvieną dieną iš tų kelių savaičių, kai tapo aišku, jog jau nieko neištaisysi, bet vienintelis dalykas, apie kurį nie­ kaip negaliu liautis galvojusi, - tai tos paskutinės dvi dienos, per kurias ji skaičiavo uogienės šaukštelius: vienas, du, trys, ke­ turi Įsivaizduoju dabartinį savo Mišką - didelį, su nepažįsta­ ma suaugusiojo išraiška siaurame veide - penkiametį ir bandau suprasti, ar įstengčiau užsirakinti ir visiškai neišeiti, jokiomis aplinkybėmis.

Neatidaryti durų seseriai, nenueiti prie produk­ tų sunkvežimio, tiesiog atsukti nugarą visam tam košmarui, vykstančiam išorėje, ir apsimesti, jog ten, už durų, nieko nėra - liko tik šitas butukas ir serbentų uogienės stiklainis.

Be to, jums nereikės valgyti iki gyvo kaulo įgrisusių produktų.

Ir ji tikrai neapsiriko, - jai tikrai nereikėjo, negalima buvo išeiti, - nes tur­ būt tik dėl to ir ji, ir berniukas dabar čia, su mumis. Buvusioji mano vyro žmona ir jo vienturtis sūnus.

Ir negaliu negalvoti dar apie vieną dalyką - žinau, jog ne­ gerai, tikrai labai negerai, aš nė už ką niekam neprisipažinčiau 13 galvojanti apie tai, bet vis tiek negaliu liautis - kas būtų, jeigu ji vis dėlto būtų tai padariusi? Jeigu būtų išėjusi į lauką. Prieš atvažiuojant Seriožai. Dažnai bandau įsivaizduoti miestą - ne tą, kurį pažinojau iki katastrofos, o šiandieninį, ištuštėjusį ir negyvą.

alison ragas svorio netekimas

Manęs ten nebuvo, kai viskas prasidėjo, o svetimi pasakojimai ir televizijos reportažų nuotrupos kažkodėl mano vaizduotėje niekaip nesi- siejo su tuo, ką apie jį prisiminiau pati. Net jeigu pabandyčiau uždėti viską, ką pamatėme vėliau, kituose miestuose, pasitai­ kiusiuose mūsų kelyje, ant pažįstamų nuo vaikystės gatvių, - bežades ir abejingas pakele slenkančių žmonių voras su rogutė­ mis Ustiužnoje, gyventojų palikto Kirilovo tuštumą, - vis tiek nieko neišeitų, per daug nepanašūs į mūsų milžinišką didmiestį buvo tie mažučiai šiaurės miestai, kurių kiekvieną galėjai per­ važiuoti daugiausia per ketvirtį valandos.

Kad negaliu pamatyti, kaip dabar atrodo mūsų paliktas miestas, visai nebaisu - man juk nėra kur skubėti, ir tai pui­ kus būdas nors kuo užimti mintis. Įsivaizduoju jį fragmentais, gabaliukais - Bicevo parką su eglutėmis ir suoleliais, kuriame abu su Mišką vaikščiodavome, kai jis buvo mažas. Miasnicka- jos gatvę su kavine ir krautuvėlėmis, kurias su Lenka aplėkda­ vome per pietų pertrauką. Mažą ir drumzliną, geležine tvorele suspaustą tvenkinį Patriarcho tvenkinių parke.

Dulkiną plokščią zoologijos sodą su nulieto­ mis iš ketaus Ceretelio pabaisomis. Kai kas grįžta akimirks­ niu, kai ką prisieina sunkiai traukti iš atminties, bet, kai tik 14 paveikslėlis pagaliau pasirodo, galima tęsti - mintyse užpilti jj sniegu.

Pašalinti praeivius. Išjungti šviesą. Įsivaizduoju užpustytas negyvenamas gatves su aukštomis pusnimis ant pamestų automobilių.

Vėjuje linguojančius užge­ susius šviesoforus. Apsilupinėjusius, pablukusius reklaminius skydus.

alison ragas svorio netekimas

Tuščius ir gaudžius marmurinius metro vestibiulius. Kino teatrus su tamsiais ekranais ir pakeltomis minkštomis kėdėmis, daugiaaukščius prekybos centrus su dulkančiomis vi­ trinomis ir sustojusiais eskalatoriais. Jei kažkokiu stebuklu mil­ žiniškas miestas būtų paprasčiausiai netekęs tik savo žmonių, bet išsaugojęs visus kitus civilizacijos ženklus, - šviesą, šilumą, vandenį GUMo fontane, - koks būtų keistas, didingas paveiks­ las. Miestas, esantis tik dėl miesto.

Dėl savęs vakare įžiebiantis žibintus tuščiuose prospektuose, pats sau mirksintis neoninė­ mis iškabų alison ragas svorio netekimas ir stumiantis didžiulių laikrodžių rodykles bokštuose ir stotyse.

 Хотела бы, Джабба, но я должна следить за своей талией.

Ko gera, tokį ir norėčiau įsiminti - bet šitai neįmanoma, ir aš žinau, jog ten viskas atrodo visiškai kitaip. Elektros seniai nėra, kaip niekur nebuvo visą paskutinį mūsų kelionės trečdalį, o kartu su šviesa, be abejo, dingo ir šilu­ ma, į tylius tamsius namus įsismelkė šaltis.

Sniego niekas neva­ lo, jis guli gatvėse, braunasi prie pirmųjų aukštų langų, kaupiasi ant plokščių stogų - ir kartkartėm tai vienas, tai kitas neišlaikęs įlūžta nuo jo sunkumo.

Ši žiema mano miestui nepadarys labai didelės žalos - ji greitai baigsis, sniegas ištirps, bet paskui ateis kitos žiemos ir sniegai, užsikimš nuotakai, trūks vamzdžiai, ir jis visas po truputį pradės trupėti ir irti - be galo lėtai, ne iš karto, bet nesulaikomai, nes tie, kurie jį prižiūrėjo, jį valė ir re­ montavo, išnyko ir jau negrįš.

alison ragas svorio netekimas

Tikriausiai liko paukščių, - ančių 15 neužšąlančiuose tvenkiniuose, varnų virš dykviečių, gal liko ir valkataujančių šunų, nors dabar jie veikiausiai neturi ko ėsti. Ir žmonės liko.

  1. Jana Vagne. Like Gyvi | PDF
  2. Riebalų nuostolis su kombucha
  3.  Расскажи.
  4.  Не тяжелей, чем обычно.

Tie, kurie mirė savo namuose, ir tie, kurie mirė gatvėje ar alison ragas svorio netekimas pagalbos punktuose, - visi liko ten. Įsivaizduoju, kaip jie guli užkloti gailestingo šalčio ir tamsos, nelyginant koriuose miegančios bitės, kiekviena savo akutėje, jau bevardžiai ir vienodi, niekieno. Bet būna dienų, kai tikiu, jog visa tai neįmanoma, - nepai­ sant visko, kas kalbėta per žinias ir ką matėme savo akimis, - neįmanoma, kad trylika milijonų žmonių būtų ėmę ir visi kar­ tu išmirę, tuo pačiu metu, nesipriešindami.

Visi matėme tiktai pradžią - ir nė vienas nematėme pabaigos, tad negalime tikrai žinoti.

Jana Vagne. Like Gyvi

Tai ko nesustabdėte? Ko gi nesugalvojote, kaip jiems visiems padėti, jeigu ne maras? Mes juk paprasčiausiai išmirėm kaip kokie mamutai, velniop jūsų atsparumą, nebuvo jokio atsparumo - ten nieko nėra, ten išvis daugiau nieko neliko, mes išgyvenome tik todėl, kad pabėgo­ me, todėl dabar ir sėdime čia bijodami nosį iškišti, ojis ten, lau­ ke, mūsų tik ir laukia, tas jūsų ne maras.

Vargšas, vargšas daktaras. Reikėjo jam likti čia, su mumis - ir dabar būtų gyvas.

Dr. Josh Axe - Ketogenine Dieta.2020

Jog turbūt vis dėlto be reikalo išvažiavome. Galimas daiktas, baisiausia jau praeityje, epidemija išsikvėpė ir jie grįžo - tie, kurie neužsi­ krėtė, kas pasislėpė ne taip toli. O mes toliau gyvensime čia, pačiame pasienio zonos nusavinimo ruože, kurio net nėra rei­ kalo saugoti, - nes joks žmogus nebūtų galėjęs pėsčias ateiti taiga aštuoniasdešimt kilometrų; mes liksime čia, nes mūsų mašinos, dabar krante šąlančios tuščiais bakais, jau visiškai nenaudingos, ir mes galime praleisti čia metus, dvejus, dešimt metų - taip ir nesužinoję, kad viskas baigėsi.

O kartais man atrodo, jog tikrai visi išmirė - visut visi, mes likome vieni. Paskutiniai vienuolika žmonių vidury žiemos - astuoni suaugusieji, trys vaikai.

Fabry liga (Lithuanian)