Montuodami tinklelį, įsitikinkite, kad jis šiek tiek įsitraukęs, nenugriuvęs. Mes galime grindiniam šildymui pasiūlyti trisluoksnę arba dvisluoksnę ąžuolo lentą. Kalkių su žvyru mišinys, kada jis jau galutinai paruoštas tinkavimui, yra nepertirštas — skystesnis už molį. Jeigu kaimo name nešildysite pastoviai, tai laminuotos grindys yra labai jautrios drėgmės pokyčiams.

Naver Molio perdirbimas. Mūrininko amatas Aslos plūkimas. Molis laikomas geriausiu riebus, gelsvai raudonas.

Parengiamasis darbas

Išlyna laikomas nepergeriausiu aslos plūkimui. Molis niekuo neruošiamas, bet, iškasus, tuoj vežamas ir piliamas bei skleidžiamas apie 10—15 cm storumo sluoksniu asloje ir skleidžiama visa asla.

Paskleisto molio sluoksnį lygina kastuvu ir paskiau specialiu įrankiu — kačergu. Jis toks: prie arti 1,5 m. Svarbu, kad skersinė lentelė nebūtų trumpa, nes tada vis dėl to, teapimdama siaurą ruožą sudarys nelygumų. Jis gaminamas taip — nupiaunama apystorė arti 8 — 10 colių storumo beržinė kaladė arti 80 cm ilgio.

Kad apačia ir galas būtų lygesnis, rie galo prikalama ekologiškas plonas sklepas, o prie antrojo galo — rankena — skersinis, kurio galai nutaisyti apvaliai, kad būtų patogesni nusitverti rankom.

Tąja meška plūkiamas bei daužomas mo­lis. Pradedama plūkt nuo kampo ir taip varoma toliau, vis einant, ant suplūktos lipant, pirmyn.

Sykį apiplūkus, antrą kartą einama priešinga kryptimi. Paskutinį sykį plūkiant, stengiamasi nebelipt ant suplūktos ir einama atbulomis. Baigus trambuoti, pataisoma iš to paties molio, praskiedus jį vandeniu, košelė ir jąja išpiliama asla ir išlyginama lentele su rankenėle.

Naver Molio perdirbimas. Mūrininko amatas Aslos plūkimas. Molis laikomas geriausiu riebus, gelsvai raudonas. Išlyna laikomas nepergeriausiu aslos plūkimui. Molis niekuo neruošiamas, bet, iškasus, tuoj vežamas ir piliamas bei skleidžiamas apie 10—15 cm storumo sluoksniu asloje ir skleidžiama visa asla.

Molis, imamas jau kiek liesesnis. Baigus lyginimą, aslos svorio metimo įžymybės laikomas baigtu ir asla paliekama džiūt bent kelioms dienoms. Stengiamasi tuo laiku, iki išdžius, po aslą nevaikščiot, kad neišmindytų duobių.

Jei reikia būtinai pereit, tada paklojamos lentos. Asla ir džio­vinama. Tam tikslui kuriamas pečius bent kelias dienas.

ekologiškas plonas sklepas

I lentelė. Moliui lipinti įtaisai: ekologiškas plonas sklepas. Lubų apdrėbimas moliu. Molis imamas liesesnis, negu aslos plūkimui; de­dama, jei molis per riebus, žvyro ar smėlio. Lubos plūkiamos dvejopai: skystu moliu apdrebiama ir lentelė lent.

I, pav. Jei skystu moliu apdrebiamos lubos, tada m vairuoti svorio lubų lentų apipilama spalių sluoksniu, o ant jo krečiamas molis ir tuojau po gaba­lėlį išlyginamas lentele, po ko apdrėbimas laikomas baigtu ir paliekama džiūt. Jei kietu moliu — spalių ant lubų pila ploniau, o daugiau jų įmaišo į molį ir paskui jau žinomu būdu išlygina.

Žinios gautos iš Juozo Kabailos, apie 70 metų. Padeglių k. Sienų tinkavimas seniau Paruošiamasai darbas. Tinkuojant sienas, pirmiausia tenka paruošti ne tik­ tai molis tinkavimui, bet ir pačios sienos. Už vis pirmiau priruošiamos sienos. Tam žinomi bent penki būdai, seniau buvę vartojami: Sienos išmušamos kryžiškai pušiniais sausais šakaliais lent.

II, pav.

Seniau šakalius prikalinėdavo vielos galeliais, nes tada vinelių, palyginus, maža kas vartodavo. Perkalus vinele bei prikalus prie sienos, antrasai jos galas už­lenkiamas.

Sienas iškaldavo visada iš karto visas, kad paskiau, ištinkavus jų dalį, trankant nenubyrėtų naujas, nesudžiuvęs tinkas. Panašus į pirmąjį; tik apmušant sienas antruoju būdu vietoj šakalių imdavo lazdyno karteles, kurias perskeldavo per pus ir panašiai, kaip ir šakaliais, apkaldavo langeliais sienas. Langelio kampai būdavo: viršuj, apačioj ir po vieną iš šonų. Sienos išmušamos žilvyčių vytelėmis, kurios imamos kiek storesnės — daugiau nei pusė centimetro.

Medinių lubų glaisto ir gipso rūšys ir taikymo technika

Kalama vielos galeliais kryžiškai. Ketvirtas būdas — klynelių prikalinėjimas sienosna. Tatai šiaip daroma: pirmiausiai kirviu prikapoja iš sauso egliašakio trumpų, apie colis ilgumo ir ne­ilgesnių pusantro colio, egliašakio galelių; jų prikapoja bent kelis tūkstančius. Paskiau kirviu, pasidėjus ant kaladės, skaldoma į tris — keturias dalis ir po to peiliu nusmailinama padarant plonas, panašias kaltui, ašmenis lent.

Tada kirvio žambu truputį įkerta sienon į rąstą, taikant įkirst išilgai medžio ir į tuos plyšelius plaktuku ar kirvapente įkala sienon taip, kad apie puscolį ar truputį ilgiau klynelio galas liktų neįkaltas.

Taip apkalinėja klyneliais visas sie­nas.

Molio statyba Padubysio valsčiuje

Klyneliai kalami be eilės ir be tvarkos, net tyčia maišoma. Kalama maždaug 3—4 coliai atstu vienas nuo kito lent. Klynelius dar darydavo ir beržinius, bet dažniau tam naudodavo egliašakius.

Penktasai sienų apmušimo būdas — kapojimas duobučių vedege. Vedegė tam reikalui naudojama ta pati — geldų skobiama lent. II pav. Iš vir­šaus jąja įkertama rąstam skersai taip, kad iškirsta skiedrelė ekologiškas plonas sklepas, bet vie­nu kraštu laikytųsi lent.

Patarimai kaip sėkmingai numesti svorio namuose iškapojama visa siena, taip jau maždaug apie 3—4 coliai atstu vienas kito.

Tuo būdu tinkuojant, skiedrelės, kurios prikibusios ir iškirstos, duobutės laiko molį. II lentelė: Sienų tinkavimas; 1. Šakaliais išmušimas. Klynelių įkalimas. Skiedrų iškirtimas.

Kačergas moliui išplakti. Molio paruošimas. Paprastai tinkuojama du sykius. Pirmą kart tinkuojant, molis kiek kitokis ir kitaip ruošiamas. Antrą kart taikoma užbaigt liesesniu moliu. Molio paruošimas: Iš vakaro jį supilia į ilgą, kartais, jei ketinama daug tinkuoti ir reikalingas didesnis kiekis paruošto molio iškart, į dviejų metrų ilgio ir apie pusantro pločio medinę dėžę — skrynią, kuri negili, apie 15—30 cm.

Supilia jį skrynion iš vakaro todėl, kad jis, užpylus vandeniu, atmirktų per naktį ir duotųsi sekan­čią dieną geriau išmaišomas.

ekologiškas plonas sklepas

Siaučia­ma per vielinį netankų sietą, kad stambesni akmenukai pašalinti būtų. Pilia ant sieto žvyrą ir paskiau rankose, panašiai kaip rėčiu javus, siaučiama.

Kačergas maišymui bei molio išplakimui būna toks, kaip atv. Stukų nuo senų ratų paprastai esti; o jei jų nėra, tada padaro naują kačergo ragelį.

ekologiškas plonas sklepas

Kačergu molis plakamas tuo būdu, kad jį nuolat stumdo dėžės — skrynios dugnu ir taip vis varo, pradėjus iš vieno galo, kitan.

Molis paruošiamas tokio tirštumo, kad gerai kibtų prie sienos ir laikytųsi, nedribtų atgal. Molis taisomas bei ruošiamas viduj, kur tinkuojama.

Imamas kelne ir drebiamas sienon.

ekologiškas plonas sklepas

Tinkuojant sienas reikalingi šie įrankiai: kelnė lent. Ji su medine rankena ir dar viena plati ir trumpesnė lentelė lent. Kelne molis imamas iš dėžės arba pridrebiamas kibiras molio ir imama iš jo ir, atsistojus nuo sienos maždaug per metrą, smarkiai gabalais nuo kelnės molis sviedžiamas sienon.

Tinkavimo tinklelio montavimo ant lubų technologija

Darbas eina greit — lekia vienas po kito molio gaba­lai. Taip nudrėbus sienas, palaukiama iki molis stingsta bei tirštėja; tada jau imama toliau apdirbt lineika. Braukiama jąja iš apačios viršun, ir tuo būdu visos kuprelės nusibraukia į duobutes ir užsilygina.

Pagal reikalą, pabraukiama ir kita kryptimi, iki užsilygina visi nelygumai. Su lineika išlyginama nežymūs, bet užimą didesnius plotus nelygumai; tad, baigus lyginimą su lineika, imama toliau jau dailint lentele. Lentelė jau kitaip braukiama: ne viršun ar apačion, bet sukama, kad esąs moly koks žvyras, braukiant lentele, neišbrauktų sienoje žymės bei griovelio, kas, sukant lentele, nusitvėrus abiem rankom jos rankenos, neatsitinka, ir siena su visais plyšeliais gerai nusidailina, nusilygina.

Liesesnį molį drebia ant viršaus apatinio jo dar prieš lyginimą ir dailinimą. Lyginant ir dailinant, kad lentelė ir lineika nekibtų, nuolat merkia vandenin. Sienų tinkavimas kalkiais Kalkių gesinimas.

ekologiškas plonas sklepas

Kalkiai piliami dėžėn — skrynion. Skrynia kiek pailga, labai panaši skryniai, kurioj ruošiamas bei išplakiamas molis, tik viename jos gale yra skylė, užšaunama iš viršaus mediniu ekologiškas plonas sklepas durelėmis, panašiai, kaip užstumiamas šyberis. Lentelė slenka tarp dviejų medinių vertikaliai prikal­tų išfuguotų rėmelių lent. II, pa v. Kalkius kada supilia skrynion, durelės bei skylė uždaryta.

Kalkių pripilia maždaug pusę skrynios ekologiškas plonas sklepas apipilia vandeniu, maždaug tiek, kad būtų artipilnė skrynia. Vanduo verda, šnypščia ir kalkius nuolat maišo, daužo grumstus kačergu tuo pačiu, kuriuo išplakiamas molis.

Ta­me skrynios gale, kur yra skylė, yra iškasta dailiais, lygiais šonais ir dugnu duo­bė. Kada skrynią deda žemėn, kur ketinama gesyt kalkiai, ją deda taip, kad su skyle jos galas būtų žemiau už antrąjį.

Tatai reikalinga tam, kad, išmaišius — išgesinus kalkius, kurie lieka skysti, maždaug grietinės pavidalo, — galėtų lais­vai ištekėti pro atkimštą skylę duobėn. Jei kalkių reikalinga prisigesyt didesnis kiekis, tada gesinama kelios skrynios ir sutekinama į didesnę bei gilesnę duobę.